shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
2D, 3D или 4D?

Двуизмерна ехография (2D)

Ултразвуковите (ехографските) прегледи се извършват традиционно в реално време в режим 2D, т.е. в хода на изследването се визуализират само две от измеренията в пространството по оста “х” и “у”. На практика не се получава информация за третата равнина от пространството - “z”.  Прието е ехографските изображения в режим 2D да се представят в сивата скала. На снимките са показани примери на сканиране в 2D режим в 13 и 19 г.с. Срезовете са направени в строго срединната равнина, като в случая не се получава информация за структурите и органите на плода извън нея.

 
Триизмерна ехография (3D)

С напредъка на технологиите и компютъризацията на ехографските машини стана възможно да се получава информация и за третата равнина в пространството. Това позволи ултразвуковите прегледи да се представят под формата на триизмерни ехографски образи. Когато тези триизмерни образи не се движат, а са статични на екрана, се говори за 3D режим на сканиране. На снимките са показани примери с нормални лица на бебета в различни срокове на бременността в режим 3D.

  

 

Четириизмерна ехография (4D)

В случай, че към третото измерение се прибави и времето, т.е. плодът се визуализира в триизмерен (3D) режим и едновременно с това се движи на екрана, се говори за четириизмерна (4D) ехография. На практика, под четвъртото измерение се има в предвид времето. Всички съвременни ехографски апарати, които имат възможност да сканират в режим 3D, могат да сканират и в режим 4D.  


МЦ “МАРКОВС” предлага на всички свои пациенти пълната гама от ехографски изследвания в хода на бременността в режим 2D, 3D или 4D. Прегледите се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от високо квалифицирани специалисти.

Забележка: 
Прегледите за оценка на феталната морфология се извършват основно и предимно в 2D режим на сканиране. За целта не е необходимо изследване в три или четири измерения. От друга страна, колкото по-съвременен е ехографския апарат (т.е. има възможности за сканиране и в режим 3D /4D), толкова по-добра е разделителната способност и качеството на получения 2D образ.