shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Преждевременно раждане

Раждането преди термин се нарича преждевременно. Преждевременното раждане представлява изключително сериозен проблем за съвременните пренатални грижи, тъй като повишава в значителна степен перинаталната заболеваемост и смъртност.

Съществуват множество и различни фактори, които повишават риска за преждевременно раждане. Закономерно, съществуват много и различни методи за оценка на риска от раждане преди термин.

Ехографското измерване на дължината на маточната шийка представлява ефективно средство за оценка на риска от преждевременно раждане. Колкото по-дълга е маточната шийка, толкова рискът за преждевременно раждане е по-малък. Обратното, при скъсена маточна шийка  - рискът нараства. Ултразвуковото изследване за измерване дължината на маточната шийка може да се извърши чрез трансабдоминален (през корема) и трансвагинален (през влагалището) достъп. При втория подход оценката е по-точна.

Ултразвуковото измерване на маточната шийка се осъществява в хода на ехографския преглед на феталната морфология около 20 г.с. Възможно е измерването да се извърши и в по-късните гестационни срокове. По-рано от 16-18 г.с. изследването няма практическа стойност.

При дължина на маточната шийка под 2,5 см се приема, че рискът за преждевременно раждане е значително повишен, което налага допълнително диагностично уточняване. На фигурите са представени с
лучаи с нормална по дължина маточна шийка и със скъсена маточна шийка.МЦ “МАРКОВС” предлага на всички свои пациенти ехографско измерване на маточната шийка в хода на прегледа на феталната морфология във втори и трети триместър на бременността.