shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Доплерово изследване

Доплеровото изследване представлява високо специализиран ехографски преглед, чрез който се прави оценка на кръвотока между бременната и плода. Извършва се в различните срокове на бременността от квалифициран специалист със съвременна ехографска апаратура.

Доплеровото изследване се използва основно за проследяване състоянието на плода преди раждането. Извършването му в първи и/или втори триместър дава възможност за пресяване на тези бременни, които имат по-висок риск от развитие на някои късни усложнения на бременността  - повишаване на кръвното налягане на майката, изоставане в темпа на фетален растеж и др. Чрез Доплеровото изследване се наблюдават и всички случаи с високо-рискова бременност и  опасност от фетално страдание (бременност, усложнена с хипертония, захарен диабет, Rh-изоимунизация, вродена тромбофилия и др.). Цветното Доплерово изследване може да се използва и при диагностицирането на някои структурни аномалии на плода.

На фигурите са представени случаи с нормален и патологичен кръвоток в пъпната артерия на плода.

МЦ “МАРКОВС” предлага на всички свои пациенти пълната гама от Доплерови изследвания в хода на бременността. Прегледите се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от високо квалифицирани специалисти.