shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Фетална ехокардиография (ФЕхоКГ)

Вродените сърдечни аномалии
са най-честите структурни дефекти у новороденото, които се наблюдават между 8 и 12 на 1000 раждания. От тях половината се определят като тежки, т.е. са несъвместими с живота и/или налагат хирургична корекция след раждането.

Феталната ехокардиография (ФЕхоКГ) представлява високо специализирано ехографско изследване на сърцето на плода.


Най-рано ФЕхоКГ е възможно да се извърши към 14-15 г.с. чрез трансвагинално  (през влагалището) или трансабдоминално (през корема) ултразвуково изследване. В тези ранни гестационни срокове ФЕхоКГ е показана предимно при високо-рискови бременни – при вроден сърдечен порок на някой от родителите, при родено вече дете със сърдечна аномалия в семейството, при захарен диабет на бременната и др. Друго важно показание за извършване на ранна ФЕхоКГ представлява и увеличената нухална транслуценция на плода между 11-14 г.с.

В ранните гестационни срокове сърцето на плода е прекалено малко и подлежи на последващо развитие, поради което традиционно ФЕхоКГ се планира около 20-22 г.с. В хода на прегледа се прави оценка на четири-кухинната сърдечна сянка, както и на кръвоносните съдове, които влизат и излизат от сърцето на плода. В по-късните срокове на бременността извършването на ФЕхоКГ е напълно възможно (в някои случаи е дори задължително) и обикновено се повтаря между 28-32 г.с.Не всички вродени сърдечни аномалии могат да бъдат диагностицирани преди раждането. Малките дефекти, които са сравнително чести, обикновено се пропускат пренатално. От друга страна съществуват и редица сърдечни аномалии, които могат да бъдат диагностицирани единствено след раждането. Предвид тези обстоятелства става ясно, че вродените сърдечни малформации са едни от най-често пропусканите пренатално структурни дефекти.

МЦ "МАРКОВС" предлага на всички свои пациенти извършване на ФЕхоКГ като интегрална част от прегледа на феталната морфология във всички срокове на бременността, без допълнително заплащане.