shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
3D Галерия

МЦ "МАРКОВС" представя в тази секция снимки на бебета в 3D режим на сканиране.

От съображения за конфинденциалност имената на пациентите са заличени. В случай, че някой родител разпознае бебето си и не желае негови снимки да бъдат показвани в публичното пространство, моля да се обади незабавно в центъра.

Забележка:

Не във всички случаи е възможно визуализирането на плода в режим на 3D/4D. Основните фактори, от които зависи възможността за скраниране в 3D/4D са както следва:
  • Гестационен срок (за целите ултразвуковото изследване с 3D/4D оптимален е периодът между 22-28 г.с.);
  • Разпложение на плода (оптимално при плод с лице нагоре);
  • Тегло на майката (визуализирането е затруднено при по-пълни пациентки);
  • Разположението на плацентата (визуализирането на плода в режим на 3D/4D е често пъти затруднено при плацента по предна маточна стена).