shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Гинекология
        

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

МЦ „МАРКОВС” Ви предлага кратка информация по някои основни въпроси, касаещи гинекологичното здраве на съвременната жена. За улеснение информацията е представена под формите на въпроси и отговори. Надяваме се тя да Ви бъде от полза.

Бактериоскопското изследване на влагалищен секрет (т.нар. нативен препарат) представлява вземане на материал от влагалището (най-често от влагалищните сводове) или от канала на маточната шийка (цервикалния канал), който се изследва чрез микроскоп. Методиката не изисква използване на специални средства за фиксиране или оцветяване, поради което се осъществява бързо и лесно – още в хода на самия гинекологичен преглед (в амбулаторни условия). Получената информация, макар и не строго специфична, се използва за уточняването на част от възпалителните заболявания на влагалището - функционалния и патологичен генитален флуор.

Чрез този метод се взема материал от влагалището или от канала на маточната шийка (цервикалния канал), който се транспортира в специална хранителна среда до съответната лаборатория. Там се прави „микробиологична посявка”, в резултат на което се идентифицира конкретния бактериален или друг причинител на възпалението. Тъй като влагалището не е стерилно, нормално в него често пъти се изолират различни видове бактерии. При установяване и доказване на конкретен патогенен причинител се назначава антибиотична или друга терапия от наблюдаващия акушер-гинеколог.

Цитонамазката представлява цитологично изследване на материал, взет от повърхността на маточната шийка и външната част на цервикалния канал. Материалът се фиксира и се предоставя на специалист патолого-анатом, който чрез използване на оцветителни техники и микроскопско изследване дава заключение за вида и степента на промени в клетките, които се намират по повърхността на маточната шийка и началото на цервикалния канал.

Цитонамазката е изследване, свързано с профилактиката на предраковите и ракови заболявания на маточната шийка. Резултатите от изследването сами по себе си не поставят специфична диагноза, но спомагат за отсяване на жените, които имат по-висок риск от възникване на предракови и ракови изменения на маточната шийка. Това са т.нар. „цитологично сигнализирани” жени, на които на втори етап следва да бъдат предложени по-задълбочени изследвания – колпоскопия, прицелна биопсия и др.

Колпоскопията представлява специализирано гинекологично изследване, при което чрез специален оптичен уред, наречен колпоскоп, се визуализира повърхността на маточната шийка, стените на влагалището и външните полови органи. Методът има най-голямо клинично значение при оценката на предраковите заболявания на маточната шийка (т.нар. преканцерози). В комбинация с другите диагностични методи (цитонамазка, прицелна биопсия), колпоскопията представлява абсолютно необходимо изследване в диагностичен и лечебен онкопрофилактичен план (като помощно средство при диатермокоагулация на маточната шийка, електроконизация – LLETZ и др.).

Прицелната биопсия представлява изследване, при което чрез специален инструмент, наречен биопсична щипка, се взима материал от точно определен участък, разположен на външните полови органи, влагалището или повърхността на маточната шийка в хода на специализиран гинекологичен преглед. Целта е да се добие материал от съмнителен или болестно променен участък, който след фиксиране се изпраща за хистологично (микроскопско) изследване в специализирана лаборатория от специалист–патолог. По този начин се поставя точна хистологична диагноза на измененията в областта, от която е взета биопсията. Съмнителните участъци, от които се взема биопсия, могат да се дължат на различни доброкачествени или злокачествени заболявания.

Голямото значение на прицелната биопсия е информацията, давана за предраковите и ракови изменения на маточната шийка. Прицелната биопсия следва да се извършва под директен зрителен контрол, като в повечето случаи е необходимо допълнително увеличаване и детайлизиране на образа на изменения участък, откъдето ще се вземе материал, чрез използване на специален уред, наречен колпоскоп.

Ракът на маточната шийка възниква и се развива постепенно, като започва от специфични предракови изменения (т.нар. преканцерози). Счита се, че в основата на тези изменения стои засягането на клетките на маточната шийка от определена група вируси, наречени човешки папилома вируси – HPV (human papilloma virus). Папилома вирусите представляват разнородна група, обхващаща много и различни подтипове. Част от тях предизвикват доброкачествени изменения (каквито са кондиломите), а други - имат онкогенен потенциал т.е. могат да предизвикат предракови изменения, които постепенно да се развият до рак на маточната шийка.

Въз основа на тези наблюдения възниква и наскоро се реализира на практика идеята за създаване на ефективна ваксина, която да предпазва жените от заразяване с определени подтипове на човешки папилома вирус (HPV). 

Ваксината против рак на маточната шийка следва да се прилага в идеалния случай на момичета и девойки, които вече имат менструация, но все още не са започнали да водят полов живот. В случай, че е започнато водене на полов живот е необходимо преди ваксиниране да се извърши едно специализирано изследване, наречено HPV- типизиране.

За повече информация относно ваксинирането против рак на маточната шийка се обърнете към наблюдаващия акушер-гинеколог.