shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Публикации

МЦ "МАРКОВС" предлага на всички колеги специализирана информация в областта на Акушерството и Гинекологията, под формата на научни статии, публикувани в реномирани български списания. Моля, използвайте информацията само за лични цели.

icon Марков Д, Димитрова В, Чернев Т. Показания и стандарти за провеждане на ултразвуково изследване в първи триместър на бременността (предложение на БАУАГ). Бълг спис ултразвук акуш гинекол. 2008;1:28-32. (912.09 KB)

icon Димитрова В, Марков Д, Чернев Т. Показания и стандарти за провеждане на ултразвуково изследване във втори и трети триместър на бременността (предложение на БАУАГ). Бълг спис ултразвук акуш гинекол. 2008;1:33-38. (853.52 KB)

icon Марков Д, Димитрова В, Димитров Р. Показания и стандарти за провеждане на ултразвуково изследване в гинекологията (предложение на БАУАГ). Бълг спис ултразвук акуш гинекол. 2009;2:3-7. (1.45 MB)

icon Марков Д, Димитрова В. Правила за измерване на нухалната транслуценция на плода между 11-14 гестационна седмица. Бълг спис ултразвук акуш гинекол. 2009;2:8-11. (334.09 KB)

icon Димитрова В, Марков Д. Правила за оценка на носната кост на плода между 11-14 гестационна седмица. Бълг спис ултразвук акуш гинекол. 2009;2:12-16. (420.06 KB)

icon Марков Д. Фетална ехокардиография – нормална ехографска находка при изследване на феталното сърце. Акуш и гинекол, 2007;1:7-18. (1.12 MB)

icon Марков Д. Алгоритъм на ехографското изследване при ектопична бременност. Акуш и гинекол. 2008;2:42-48. (1.75 MB)

icon Марков Д. Пространствено-темпорална образна корелация (STIC) – нов триизмерен (3D) поглед към феталното сърце. 2008;5:22-28. (980.04 KB)

icon Марков Д. Приложение на пространствено-темпоралната образна корелация (STIC) – първи опит във феталната ехокардиография в България. Акуш и гинекол. 2008;suppl.3:9-15. (1.26 MB) 

icon Марков Д. Томографско ултразвуково изображение (ТУИ) – техника и методология на изследването. Акуш и гинекол. 2008;4:9-15. (1.22 MB) 

icon Марков Д. Томографско ултразвуково изображение (ТУИ) – първи клиничен опит в България. Акуш и гинекол. 2008;suppl.3:3-8. (1.75 MB) 


Get Adobe Reader