shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Дисертация

МЦ "МАРКОВС" предоставя възможност на всички колеги да се запознаят в пълен текст с Автореферата на дисертационния труд на д-р Димитър Марков, защитен през 2005 год. в Катедрата по Акушерство и гинекология, Медицински Университет София.

Дисертационният труд е на тема: icon “Ултразвуков скрининг за хромозомни и структурни аномалии на плода между 11-14 гестационна седмица” (1.63 MB) .

Моля, използвайте информацията само за лични цели.


Get Adobe Reader