shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Цитонамазка

Цитонамазката представлява цитологично изследване на материал, взет от повърхността на маточната шийка и от външната част на цервикалния канал. Материалът се фиксира и се предоставя за оценка от специалист патологo-анатом. Чрез използване на оцветителни техники и микроскопско изследване патологът дава заключение за вида и степента на промени в клетките, които се намират по повърхността на маточната шийка и началото на цервикалния канал.

Цитонамазката е изследване, свързано с профилактиката на предраковите и ракови заболявания на маточната шийка. Резултатите от него сами по себе си не представляват диагноза, но спомагат за отсяване на жените, които имат по-висок риск от възникване на предракови и ракови изменения на маточната шийка. Това представлява групата на т.нар. „цитологично сигнализирани” жени, на които на втори етап се предлагат по-задълбочени изследвания – колпоскопия, прицелна биопсия и др.


В България е най-разпространена класификацията на цитонамазките по РАР (Papanicolau). Най-общо, според тази класификация – резултати от цитонамазка PAP I и PAP II се считат за „добри”, а при резултати от PAP III A – III B, IV и V, е задължително да се направи нова консултация и преглед от специалист – гинеколог.

МЦ "МАРКОВС" предлага адекватна консултация от квалифициран патолого-анатом  на всички цитонамазки взети в центъра. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена апаратура от високо квалифицирани специалисти.