shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Биохимичен серумен скрининг (БХСС)

Биохимичният серумен скрининг представлява лабораторно изследване (кръвна проба), чрез което може да бъде направена оценка на риска за раждане на дете със синдром на Даун и/или с дефект на невралната тръба. Биохимичният серумен скрининг може да се извърши на два етапа през бременността – между 11-14 г.с. и между 15-19 г.с.

Биохимичен серумен скрининг между 11-14 г.с. (първи триместър)
От около повече от една година биохимичният серумен скрининг между 11-14 г.с. се прилага и в България. Скринингът между 11-14 г.с. може да бъде само биохимичен или комбиниран (ехографски и биохимичен). Биохимичният серумен скрининг между 11-14 г.с. се основава на даване на кръв, в която се изследват два хормона - бета-фракция на човешкия хорион-гонадотропен хормон (б-ЧХГ) и свързания с бременността плазмен протеин А (РАРР-А).
  В случай, че освен даване на кръв, в този гестационен срок се извърши и специализирано ултразвуково изследване за оценка на  дебелината на  нухалната транслуценция и на носната кост на плода, чувствителността на скрининга нараства. Комбинираният (ехографски и биохимичен) скрининг между 11-14 г.с. е със значително по-голяма чувствителност от традиционно прилагания у нас биохимичен серумен скрининг между 16-19 г.с.

За да се извърши комбиниран (ехографски и биохимичен) скрининг между 11-14 г.с. (оптимално 12-13 г.с.) е необходимо да са спазени следните условия:

  • Да се познават целите, възможностите и ограниченията на изследването, като информация за това може да се получи от наблюдаващия акушер-гинеколог и/или медико-генетичен консултант;
  • Бременността да бъде между 11-14 г.с.(оптимално 12-13 г.с.);
  • Да се извърши ултразвуково изследване за точно определяне на гестационната възраст (ехографското определяне на гестационния срок повишава чувствителността на биохимичния серумен скрининг с 10%).  Силно препоръчително е в хода на  изследването да се измери дебелината на  нухалната транслуценция и да се оцени носната кост на плода!
  • Да се попълни предварително писмено съгласие за даване на около 5 мл кръв за изследване в лицензирана лаборатория;

Биохимичен серумен скрининг между 15-19 г.с. (втори триместър)
Традиционно биохимичният серумен скрининг у нас се извършва  между 15-19 г.с., т.е. във втори триместър на бременността.
В този срок се изследват два биохимични маркера - бета-фракцията на човешкия хорионгонадотропен хормон (б-ЧХГ) и серумния алфа-фетопротеин (АФП).

За да се извърши биохимичен серумен скрининг между 15-19 г.с. (оптимално 16-18 г.с.) е необходимо да са спазени следните условия:

  • Да се познават целите, възможностите и ограниченията на изследването, като информация за това може да се получи от наблюдаващия акушер-гинеколог и/или медико-генетичен консултант;
  • Бременността да бъде между 15-19 г.с.(оптимално 16-18 г.с.);
  • Да се извърши ултразвуково изследване за точно определяне на гестационната възраст (ехографското определяне на гестационния срок повишава чувствителността на биохимичния серумен скрининг с 10%);
  • Да се попълни предварително писмено съгласие за даване на около 5 мл кръв за изследване в лицензирана лаборатория;
Лицензирана лаборатория, в която може да бъде извършен биохимичен серумен скрининг в първи или втори триместър, е Националната генетична лаборатория, 14 ет. СБАЛАГ „Майчин дом”, ул. „Здраве” No.2., София 1431, тел. 02/ 9172 268; 02/ 9172 473. Лабораторията притежава лицензиран софтуер за адекватно изчисляване на риска за асоциирана хромозомна аномалия на плода въз основа на събрани кръвни проби от българската (а не от чужда) популация. 

След ултразвуковото изследване и кръвната проба с помощта на специална компютърна програма в лабораторията се прави индивидуална количествена оценка на риска за раждане на дете със синдром на Даун. Резултатът е готов за около една седмица. При изчислен от програмата риск по-висок от 1:250 (напр. риск от 1:100) на втори етап, след медико-генетична консултация, се предлагат допълнителни диагностични изследвания.


МЦ "МАРКОВС" представя възможност на всички свои пациенти да извършат ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии на плода между 11-14 г.с. или между 15-19 г.с. чрез оценка на  множество ехографски маркери. Ултразвуковите прегледи трябва задължително да предхождат даването на кръв за БХСС. Допълнителна информация относно възможностите за БХСС в различните срокове от бременността е представена в секцията ВЪПРОСИ.