shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Ултразвуково изследване

Ултразвуковото изследване (известно още като ехография, видеозон) е неинвазивен метод, при който се използват звукови вълни, за да се визуализира на екран плода преди раждането. За целта е необходимо да е налице качествена ехографска апаратура и квалифициран изследовател.

В Акушерството ултразвуковото изследване се използва за:

  • Диагностициране на ранната бременност и нейните потенциални усложнения;

  • Диагностициране на гинекологични заболявания по време на бременността – миома на матката, яйчникови кисти, аднексиални формации и др.

  • Фетална биометрия - чрез ултразвуковото изследване е възможно да се оценят и измерят различни органи и структури на плода (глава, корем, крайници и др.), както и да бъдат съпоставени с нормалните им размери за съответния срок на бременността. По този начин се преценяват феталния растеж и развитие.

  • Фетална морфология – ултразвуковото изследване е основен метод за диагностициране на структурните аномалии на плода (фетус = плод, морфос = структура, логос = наука). Прегледът на феталната морфология може да се извърши в различни срокове на бременността. Препоръчителни гестационни срокове, в които е удачно плодът да бъде внимателно огледан, са периодите между 11-14 гестационна седмица (г.с.), 18-23 г.с. и 28-32 г.с. Един единствен ехографски преглед не може да установи всички възможни за диагностициране структурни аномалии, защото част от тях се развиват в по-късните срокове на бременността. От друга страна има и вродени аномалии, които по правило не могат да бъдат диагностицирани чрез ултразвук преди раждането. Още...

  • Ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии (ХЗА) на плода – ултразвуковото изследване само по себе си не може да диагностицира хромозомните (генетичните) аномалии на плода. За целта е необходимо да се вземе материал от околоплодната течност или от плацентата, който да бъде изпратен за лабораторен анализ. В част от случаите, обаче, ултразвуковото изследване може да заподозре наличието на хромозомна аномалия на плода. Обикновено това се осъществява по два основни механизма:

- Чрез установяване на ехографски маркери и белези, които сами по себе си не представляват структурни аномалии, но повишават рискa за асоциирана хромозомна аномалия на плода. Такива ултразвукови маркери са: удебелената нухална транслуценция между 11-14 г.с.; липсата на носна кост между 11-14 г.с.; удебелената нухална гънка между 18-23 г.с. и др. При наличието на подобни ехографски маркери на втори етап се предлагат допълнителни диагностични изследвания. Още...

- Чрез установяване на структурни аномалии на плода, чието наличие повишава риска за асоциирана хромозомна аномалия. Такива са: вродените сърдечни аномалии; дефектите на храносмилателната система и др.; При ехографското диагностициране на подобни структурни дефекти на втори етап се предлагат допълнителни диагностични изследвания. Още...

  • Ултразвуков скрининг за преждевременно раждане – основава се на ехографско измерване на дължината на маточната шийка. Изследването се извършва по трансвагинален (през влагалището) или трансабдоминален (през корема) достъп. Удачно е това да стане за първи път между 20-23 г.с., като измерването може да се повтаря в по-късните гестационни срокове. Счита се, че при дължина на маточната шийка по-малко от 2,5 см рисковете за преждевременно раждане нарастват. Още... 

  • Фетална ехокардиография (ФЕхоКГ) – представлява високо специализиран ехографски преглед на сърцето на плода. Може да се извършва в различните гестационни срокове според показанията. Традиционно ФЕхоКГ се планира около 20-22 г.с., но е възможно да се извърши както по-рано, така и по-късно в хода на бременността. Още... 

  • Доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация (кръвообмена между майката и плода) - представлява високо-специализиран ехографски преглед, чрез който се оценява и мониторира състоянието на плода; изследването се използва предимно като средство за скрининг или за проследяване на високо-рисковата бременност (бременност, усложнена с повишено кръвно налягане, захарен диабет, Rh-изоимунизация и др.). Още...

МЦ “МАРКОВС” предлага на всички свои пациенти пълната гама от високо специализирани ехографски преледи в хода на бременността. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от високо квалифицирани специалисти.