shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Фетална морфология


„Феталната морфология” (фетус = плод, морфос = структура, логос = наука) представлява обстойно и високо-специализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. В зависимост от гестационния срок се получава информация относно феталното развитие и протичането на бременността.

Феталната морфология между 11-14 г.с. (оптимално около 12-13 г.с.) се използва за оценка на основните органи и структури на плода. На този ранен етап от развитието на бремнността се прави оценка на главата, орбитите,  предна коремна стена, стомаха, пикочния мехур, крайниците. Определя се локализацията на плацентата и броя на съдовете в пъпната връв.

Прегледът на феталната морфология между 11-14 г.с. позволява диагностицирането на някои големи структурни аномалии на плода. Ранното диагностициране на тежки и несъвместими с живота аномалии дава възможност за прекъсване на бременността в по-малък гестационен срок, което е свързано с по-нисък риск за бременната. В допълнение, специализираният ехографски преглед между 11-14 г.с. се използва и за измерване на дебелината на нухалната транслуценция, както и за оценка на феталната носна кост. Последните два ултразвукови маркера представляват ефективно средство за ехографски скрининг за хромозомни аномалии в ранните срокове на бременността, вкл. за синдром на Даун. Плодът обаче е твърде малък между 11-14 г.с., което налага повторна оценка на феталната морфология в по-късен срок на бременността.

МЦ „Марковс предлага на своите пациенти следния примерен протокол за оценка на феталната морфология в първи триместър на бременността:


 Феталната морфология между 18-23 г.с. (оптимално около 20-22 г.с.). е втория важен ехографски преглед през бременността. Специализираното ултразвуково изследване в този гестационен срок позволява внимателно оглеждане на всички органи и структури на плода, вкл. преглед на феталното сърце (т.нар. фетална ехокардиография), както и на лицето на плода. По правило феталното сърце и лице са трудни за оглед в по-ранните срокове на бременността. Следователно, между 18-23 г.с се изключват или установяват по-голямата част от възможните за диагностициране структурни аномалии на плода. В допълнение, в този гестационен срок се извършва и ехографски скрининг за хромозомни аномалии на плода, както и ехографски скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на дължината на маточната шийка. В някои по-редки случаи е показано и Доплерово изследване на кръвотока между майката и плода.

Феталната морфология между 28-32 г.с. (оптимално около 28-30 г.с.) е третия по-важен ехографски преглед през бременността. Постепенно големината на плода нараства, което позволява по-лесното диагностициране на някои по-редки и/или по-дребни структурни аномалии. От друга страна, някои дефекти по начало имат по-късна изява и практически могат да бъдат диагностицирани едва в трети триместър. Допълнително предимство на специализираното ултразвуково изследване между 28-32 г.с. е възможността за адекватна оценка на темпа на фетален растеж и развитие, както и извършването на някои високо-специализирани ехографски прегледи като Доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация. Поради напредналия гестационен срок обаче, значителната калцификация на костите и често неблагоприятното разположение на плода, ултразвуковото изследване в трети триместър има и своите ограничения.

МЦ „Марковс предлага на своите пациенти следния примерен протокол за оценка на феталната морфология във втори и трети триместър на бременността:

МЦ „Марковс предлага на всички свои пациенти и трите високо специализирани ехографски преледа за оценка на феталната морфология в различните срокове на бременността. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от високо квалифицирани специалисти. Допълнителна информация относно възможностите за ехографска оценка на феталната морфология е представена в секцията ВЪПРОСИ.