shadow_left
Maрковс
 • Български
 • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Д-р Петър Марков
 • Роден през 1977 год. в семейство на лекари;
 • През 1996 год. завършва 35 средно езиково училище с преподаване на английски език с отличен успех;
 • Същата година е приет като студент по медицина в Медицински Университет София, който завършва през 2002 год. с отличен успех;
 • През 2002-2007 год. след спечелен конкурс започва специализация по Акушерство и гинекология към Катедрата по Акушерство и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом”;
 • През 2007 год. придобива специалност по Акушерство и гинекология;
 • Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ); Българска асоциация по Онкогинекология (БАОГ).
 • През 2009 год. печели конкурс за асистент към Катедрата по Акушерство и Гинекология на Медицински Университет - СБАЛАГ "Майчин Дом". Обучава студенти по Медицина и Стоматология, лектор е на курсове по след-дипломно обучение и квалификация към Медицински Университет, София.
 • Има над 20 публикации в български и чуждестранни списания.
 • Владее английски и руски език.