shadow_left
Maрковс
 • Български
 • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
д-р Димитър Марков

 • Роден през 1972 год. в семейство на лекари;
 • През 1991 год. завършва 114-та английска гимназия, София, с отличен успех;
 • Същата година е приет като студент по медицина в Медицински Университет София, който завършва през 1997 год. с отличен успех;
 • През 1998 год. отбива редовна военна служба в Школата за запасни офицери в гр.Плевен;
 • През 1999 год. печели конкурс за редовен докторант в Катедрата по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом”, София;
 • През 2000 год. печели конкурс на Министерството на образованието за двугодишна специализация като Ph.D. студент в отделението по Акушерство и гинекология към Университетска болница гр. Антверпен, Белгия. Отделението представлява третичен център за региона на Антверпен в областта на пренаталната диагностика и феталната медицина. Там работи под прякото ръководство на Dr Philip Loquet. През този период придобива значителен професионален опит в ехографската пренатална диагностика в областта на феталната медицина. Същевременно посещава множество теоретични и практически квалификационни курсове в Белгия, Холандия, Великобритания, Гърция, Германия, Унгария и Франция;
 • Лицензиран изследовател на Фондацията по Фетална медицина, Лондон за периода 2001-2003 год.;
 • През 2005 год. защитава дисертационен труд на тема: icon “Ултразвуков скрининг за хромозомни и структурни аномалии на плода между 11-14 гестационна седмица”(1,63MB) към Катедрата по Акушерство и гинекология, Медицински Университет София. Придобита образователната и научна степен „Доктор”, диплома No.30646;
 • През 2006 год. печели конкурс за асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом”, София. Обучава студенти по медицина и стоматология, лектор е в курсове за след-дипломно обучение и квалификация към Медицински Университет София и Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията;
 • През 2007 год. придобива специалност по Акушерство и гинекология, диплома сер. АС, No.011284;
 • От 2009 год. е старши асистент в катедрата по Акушерство и гинекология, СБАЛАГ "Майчин дом", София;
 • Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ) - член на Управителния съвет, Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG);
 • Има над 60 публикации в български и чуждестранни списания;
 • Владее английски, френски и руски език.