shadow_left
Maрковс
  • Български
  • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Новини

През 2003 г. е регистрирано дружество с ограничена отговорност „МАРКОВС” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Асен Златаров” No.2, ет.1., с предмет на дейност многопрофилни медицински консултации. В центърът работи и дава консултации доц. д-р Донка Байкова, специалист по хранене и диететика. За контакти и записване: Тел.: 02 / 944 36 77 след 17.00 часа; GSM: 0888 370 922.

В началото на 2008 г. се създава и подразделение на МЦ "МАРКОВС", регистрирано като „Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ – акушерство и гинекология – МАРКОВС” ООД, с адрес град София, район „Оборище”, ул. „Алеко Константинов” No.17, вх.А, ет.1. В него работят д-р Димитър и Петър Маркови, акушер-гинеколози. Предметът на дейност на АГПСМП АГ "МАРКОВС" ООД е профилактика, диагностика и лечение на АГ заболявания и други медицински дейности по чл.11 от ЗЛЗ, свързани с профила на абмулаторията. Код на практиката към РЦЗ-София: 2204123507. За контакти и записване: Тел.: 02 / 946 07 95 след 14.00 часа; GSM:  0899 130 550.